29 d’ag. 2014

Trànsit emocional (aproximació teòrica)


El sentiment de tristesa, després de llegir “Joan Sanxo Tous” de Josep Cortès, em convidà a la reflexió i recerca de velles anotacions. ¿Com es pot passar de: “ ...el nostre silenci, la nostra inacció no seria altra cosa que una deserció...” “Peró mai no hi ha raó per creuar els braços, escèptics a tot” (en paraules seves) a “Les seves filles, i fins i tot la meva germana, em diuen que en tenen la imatge d’ell llegint o escoltant la ràdio. Jo el recordo caminant” (C. Alomar) o a “un home callat, reclòs a ca seva, que mirava enfora” (Ll. Capellà)? ¿Quins sentiments degueren acompanyar el seu trànsit?
Tot canvi de posicionament -encara que sigui desitjat, com per exemple una jubilació- i tota ruptura -per exemple una separació- implica pèrdues i haver d'afrontar nous reptes; i tota pèrdua implica un cert dol.
Per això, de la mà de la psicologia, he intentat unificar -no deixen de ser una mateixa cosa- les fases del dol (Susana Sánchez) amb les fases entre subjecte i objecte (I. Rogovsky), per intentar una aproximació al possible procés emocional que, al marge d'altres circumstàncies, va transitar aquest llorencí retrobat.

La primera fase havia de ser la del rebuig, la negació -o encara la del shock-: no pot ser!, què vol aquesta gent!, quin desastre!, i ara què pot passar!,..serà un escarxall, s'imposarà la lògica!, guanyarà la legalitat vigent!...
La segona, la ira, la ràbia, la persecució: Per què ha de passar?, per què m'ha de passar?, què he fet de mal fet?, pensar?, sentir?, treballar pel que creia?. Colla de brètols!...
La tercera la depressió, la tristesa: per què a mi? què més puc fer?, no hi ha sortida!, ja ho val! (En certa manera implica la preparació per a l'inici d'una nova acció)
El pacte amb un mateix, l'arribada d'un cert entusiasme: Quines són les possibilitats reals?, com me'n podria sortir sortir? quines alternatives tenc? (implica l'inici de l'acció en la nova situació)
I finalment l'acceptació, la depressió reparadora: Ha passat!. Com puc re orientar la meva vida?. S'ha de mirar en vant!, som-hi!
(Les preguntes en cursiva poden variar notablement d'un cas a un altre)
Diuen que, exceptuant les persones que resten encallades en una de les fases -que segurament exigirien algun tipus de teràpia-, tots en passam, tant si la pèrdua és inesperada, com prevista i desitjada. Podrà canviar el grau, o l'exteriorització però res resulta gratuït ni deixa d'impactar-nos.

En aquest cas concret sorprèn, però, la radicalitat del canvi, aquesta forma tan contundent de girar la fulla vital:
...mai més no va manifestar públicament els seus ideals, ni tan sols davant la família” (J.Cortès).
Segurament -de banda la por derivada de la Guerra que encara resta escampada i cueja mitjançant els silencis- tan sols ell, des de la distància, ens podria contar el procés del seu sentir