3 de juny 2013

Tres actituds


Tres experiències en dos dies. Un element comú: érem deutors i havíem de pagar.

Empresa A:
 • Voldria liquidar el compte però ara em va malament baixar a Ciutat, si haguéssiu d'anar algun dia devers Manacor...
 • Ah!, no passa res , nosaltres podem passar per Sant Llorenç, on heu de ser demà matí
 • El matins ho tenc una mica complicat, hauria de ser a ses Sitges
 • La granja-escola?
 • Si
 • No vos preocupeu, devers les nou i mitja serem allà
I efectivament, varen venir, cara contenta, varen cobrar, moltes gràcies i, au, ja està!

Empresa B:
Em presento en el taller. Tot obert, ràdio en marxa. Qui ha en casa?. Res, ningú contesta. Me n'adono que en el carrer hi ha una furgoneta de la casa amb un telèfon mòbil. Truco
 • Casa tal?. Bon dia. Som en fulano, es que venia a pagar una factura
 • Ah!. Molt bé però es que ara berenam!
 • I?
 • Que no tornarem fins a les deu
 • Idò que faig
 • Podeu esperara o tornar un altre dia
 • Bé, idò ja passaré
 • Diré a en Bernat que heu passat a pagar
 • Gràcies
Ajuntament (no és el llorencí)
Havíem fet una consulta a carreteres per arreglar una mica l'entrada de la finca. Explicam el cas per telèfon i... no hi haurà problema, però convé fer una sol·licitud. La feim.
Als pocs dies rebem una carta certificada amb un to no gens amical on venen a dir que volem fer obra sense demanar permís. Em presento a les oficines municipals i...
A esperar s'ha di!, no obren fins a les deu. Arribam a ser tres o quatre persones que passades les deu fem cua i miram el rellotge.
 • Bon dia. Venia perquè hem rebut aquesta carta... (li ho explico al funcionaria administratiu que està en el punt d'atenció)
 • No ho sé, convendrà que parleu amb l'aparejador, un moment
 • (Truca per telèfon) Ets aquí.... Molt bé es que hi ha un senyor que vol fer una consulta... Idò haureu de pujar en el primer pis i demanar pen mengano
 • En mengano?...
 • Es aquell senyor del fons...
 • Bon dia. venia perquè he rebut aquesta carta... (la mira)
 • Què duis el paper de Carreteres?
 • No
 • Idò el necessitam per saber quin tipus d'obra hem de tramitar (Li ho explico)
 • Sense el paper no podem fer res. De totes maneres abaix trobareu l'imprès d'obra menor... ho complimentau i llavors vens i m'ho mostres
Contractista, pressupost, IAE, dibuix d'un tècnic.... Res, que en dues o tres vegades d'anar-hi i córrer papers tres dies per pagar setanta euros, varem curar la nafra.

En definitiva tres actituds. No més una amb esperit d'atenció al client. Resta tant per “normalitzar”!.