6 de set. 2015

Autocrítica


Si, tal com diuen, resulta cert que... amb l'anàlisi d'un part, hom se'n pot fer una idea de la totalitat; es a dir que, a l'engròs, en van repetint modes i maneres de fer minúscules.
Si, tal com diuen, resulta cert que... per millorar i evolucionar de manera personal resulta fonamental un cert grau d'autocrítica, de la mateixa manera que, per a l'evolució d'un grup en resulta fonamental l'aportació, amb respecte i acceptació, de punts de vista divergents.
Si, tal com diuen, resulta cert que... l'equilibri s'acostuma a trobar en el consens derivat de la lluita, noble i ponderada, entre parts amb interessos oposats (direcció i sindicats en el cas de les empreses, poder i oposició, en el cas del joc polític...)
Si, tal com diuen, resulta cert... que per arribar a algun indret, cal primer saber on es vol arribar i, després, programar les passes que es considerin adient per poder-hi arribar
Si, tal com diuen, resulta cert que... es mostra un desig generalitzat d'increment de transparència i de participació ciutadana que s'ha evidenciat de forma reiterada tant en les darreres campanyes electorals com adesiara se'n fan ressò els mitjans de comunicació. Desig referit a l'Estat, país, poble...

Si tot això fos cert -no en tenc cap dubte!- i assumit intel·lectualment, llavors potser m'hauria de demanar:

Per què hauria de pensar que el que no m'agrada de mi mateix és circumstancial, esporàdic, intranscendent...?
Per què tantes resistències a l'autocrítica?. ¿Perquè tanta por a analitzar les accions i a revisar les conviccions?
Per què em decanto del contrast d'opinions?. Per què prefereixo fer capelleta amb «els meus» que cercar camins de confluència amb els dispars?
Què m'empeny a mantenir el doble discurs, d'aplicar doble vara d'amidar segons siguin decisions pròpies o judici de les alienes?
On neix aquesta tendència a opinar sobre qüestions que defugen de l'abast alhora que s'obvien les qüestions que podrien comprometre?
Per què tenc tendència a fer sense cap tipus de programa previ i, després, justificar el que he fet?
Perquè m'agrada la transparència dels grups on participo si tanmateix, en conèixer les dades, no en faig res?
...
Mira per on!, en lluna minvant, em venen preguntes!