6 de març 2016

"Una residència!"


Adesiara s'assenyala que el desconeixement nodreix desconfiança que, a vegades, es transforma en por. Podríem aprofundir aportant múltiples exemples, des dels papers formals (molta gent es posa nerviosa al rebre una comunicació amb un afegit amenaçant) a les inofensives serps mallorquines (por ancestral i heretada)
Es així que la informació, si més no una part de la informació, resulta bàsica per al benestar personal. Ho sap tothom. Fins i tot les grans empreses que accepten la recomanació de la vella Europa de posar preu, origen, components...als aliments que es despatxen a botigues i restaurants.
Però vet aquí que a l'entorn social no passa el mateix. Ningú s'entreté, per exemple, a explicar els cost ni les característiques dels serveis a la comunitat.
¿No té més importància/transcendència qualsevol prestació del Govern/Consell/Ajuntament que un quilo de patates?. Idò?
-Es que la llei no obliga... -I perquè no obliga la llei?
I la informació, la recerca d'informació, es pot manegar de moltes maneres. Es pot recórrer a consultores professionals (que lògicament tenen un cost) o es poden fer preguntes clares i de forma aleatòria (com es comentà a les reunions de la gastada Agenda21).
Una vegada es disposa de la informació, ornada amb els informes i presentacions que siguin moda, aquesta es pot convertir -o no- en un motor de canvi, o també es pot deixar enterrada en el cul d'un calaix, fins que un dia s'arriba a perdre.
Des de fa 18 anys, en els mesos de febrer/març, just iniciada la quaresma, ells fan un sopar. Es saluden, xerren, sopen, ballen... Son companys d'escola del curs 1972-73. Acaben d'iniciar la segona part de la cinquantena. Diversitat de gènere, experiència vital i professió...
Una pregunta senzilla i clara:
-Segons la treva opinió, quina és la necessitat més important que té el municipi de Sant Llorenç ara mateix?
Respostes:
Una residència per a persones majors   67%
Centre d'atenció metge de 24 h             19%
Un institut                                             9%
Més vigilància (policia municipal)            5%

Marge d'errada: De banda les consideracions de grup assenyalades, es pot donar un cert condicionament derivat de les respostes escoltades del veí de taula