12 de jul. 2016

Gestionar confiança


Fonamentalment d'ençà que s'ha popularitzar la idea que tothom viu el seu viure, és a dir que cada persona és plena i autònoma. D'ençà que s'ha assumit que, tanmateix tothom fa el que considera que s'ha de fer i que vivim en mons interpretatius on una determinada «realitat» potser llegida de moltes maneres. D'ençà que es coneix que les imposicions, que poden ser autoritàries, comprades o seduïdes, a la curta o a la llarga porten a la confrontació, perquè tothom «s'oposa al que s'imposa». Des de que aquests conceptes bàsics s'assumeixen com a propis. Des d'aquests complexe, a històric i precís moment, se sap que la gestió de la confiança és la més útil, eficient, permanent i vàlida de les gestions.
Però, ai las!, gestionar confiança resulta, sempre, laboriós. I justament per això, difícil i poc habitual, puix implica:
-Disposar de metes i conceptes clars, inequívocs, treballats.
-Parlar, pactar, consensuar.
-Coherència interna en l'aplicació del propis criteris.
-Fer seguiment acurat del resultat de les decisions preses.
-Flexibilitat per aplicar les mesures correctores adients.
-Humilitat suficient per detectar i admetre les pròpies errades.

La reflexió sorgeix derivada de la retirada de les tres àrees d'aportació que, a la vegada eren l'alternativa a la recollida selectiva dels antics punts de recollida del fems de les cases rurals, i que, segons la mirada, es podria entendre com un intent de gestionar confiança: amb l'equipament de les tres àrees d'aportació les cases de fora vila faran tria selectiva del fems.
En tot cas un sistema de gestió de confiança sense un treball previ d'informació i un altre posterior de seguiment, talment com segurament passa amb el conjunt de la recollida selectiva dels particulars.
No sé si el camí triat, la retirada de les àrees d'aportació, és el més lògic, eficient, i equitatiu. En tot cas, de moment, com diuen a castella, «muerto el perro se acabó la rábia». Si es fa seguiment, el temps determinarà l'encert de la decissió.