27 de des. 2014

La deriva del S.M.O.E.


Assenyala Maturana que s'aprèn reflexionant amb altres i deu tenir part de raó, perquè si en Tomàs no m'hagués convidat a fer la presentació del reportatge “Les mestres de la República” segurament encara no hagués reverdit a la memòria la vella i oblidada experiència del SMOE.
Entre altres coses, el dia de l'esmentada presentació, vaig assenyalar que, com a comunitat, no havíem destacat pel nostre interès vers el sistema escolar, ni l'educació en general.
Fonamentava la opinió en tres fets concrets:
-l'excepcional absència del batle de Sant Llorenç a la signatura de la instància dirigida al Rei, signada pels batles de les Illes, en temps de la dictadura de Primo de Rivera (1926)
-la ocultació (potser involuntària) del cas de la mestra Maria del Carmen de la Monja, depurada a l'any 1942
-i la deriva del SMOE.
Recordem aquests darrer tema...
Principis dels 80, concretament any 1983 essent batle en Bartomeu Brunet (Busco) d'UM es va crear el Servei Municipal d'Orientació Educativa (SMOE) a imatge i semblança del que, des de feia alguns anys, funcionava a Artà (de la mà de Paca Salvà amb el suport de Jaume Sureda)
La primera pedagoga i qui n'acabà de configurar l'estructura conceptual, la “personalitat” de l'ens, al llarg de tot un any, va ser n'Antònia Magraner.
La finalitat, mitjançant la informació i assessoria als pares, abastava tres camps correlacionats amb el fet educatiu: l'escola, l'educació del temps lliure i tota la comunitat.
Es a dir es plantejava com a element complementari de l'escola (elaboració de material didàctic complementari a l'oficial per acabar d'arrelar l'escola al medi i completar el servei d'expedient d'alumnes, inclosa la possibilitat de programes terapèutics) i també com a pont de relació entre l'escola i els pares, i l'escola i la comunitat.
Tres potes, la més gruixuda en forcat (didàctica i terapèutica) per crear i aguantar un projecte.
Però varen passar dies i persones...
I, amb el temps, bona part de la tasca del SMOE, fonamentalment en la vessant de diagnòstic i seguiment de casos d'alumnes especials va ser assumida per la Conselleria d'Educació; l'arrelament de l'escola al medi per bona part de la comunitat docent... i la persona tècnica contractada per a portar a terme el servei, una vegada estabilitzada la situació laboral, si mes no aparentment, es va orientar més a temes de cultura que no a temes escolars.
De banda la possibilitat d'obrir el debat del paper de l'Ajuntament en relació als moviments culturals de la vila (en el sentit de si hauria, bàsicament, de “crear” o “recolzar”), la deriva ens ha portat a certa desatenció en aquell pretès vell paper de “pont entre l'escola i els pares i entre l'escola i la comunitat”.
Tal vegada, per això, es dona l'actual paradoxa, si mes no en el nucli urbà de Sant Llorenç que, amb una alta inversió de doblers públics en temes educatius (en el pressupost d'enguany, a manca d'informació pública de les partides concretes, s'assenyala: Es preveu una despesa al voltant d’un milió d’euros per aquest any 2015”) inimaginable en els anys 80, moltes mares i pares no saben quins son els perfils curriculars del curs de la seva filla o fill, o “s'obliga” als infants a circular per direccions prohibides si van a escola amb bicicleta, tan sols per citar dos exemples.
De l'any 1983 ençà, ha plogut molt. No sé si, avui, els mestres i els pares estarien per acceptar suports externs, ni si a l'Ajuntament li podria interessar refrescar aquell paper de pont de connexió entre el conjunt de la comunitat docent....el que si sembla obvi, des del desconeixement i la distància, es que l'engranatge de la comunitat educativa local mostra algunes zones ombrejades.
Sens dubte, tot el conjunt de persones educadores, siguin docents , mares o padrins, fa el que bonament sap fer i de la millor manera possible...però adesiara es detecten esquerdes de relació que, tal vegada, caldria treballar.
Segurament no es tracta tant de ressuscitar velles utopies com de cercar nous camins relacionals, puix com s'assenyala adesiara “l'aigua no acostuma a perdre's tota per un mateix indret”.