2 de des. 2017

L'esperit dels 80


Segurament és mirada esbiaixada, però no hi puc fer més. Crec amb la importància i la transcendència de treballar els aspectes educatius que emanen de l'entorn, de la comunitat on es desenvolupa l'infant. M'hi porten les lectures i les experiències.

En general, els governs municipals, encara que disposin d'educadors en les seves regidories, de moment, no acostumen a destinar-hi gaire atenció al que es coneix com a "comunitat educativa".
Si la qüestió es plantejàs, a qualsevol indret, en forma de pregunta formal, segurament, en cas de contesta, s'argumentaria l'alt pressupost destinat a la pertinent regidoria d'educació i a la delicada atenció que s'atorguen als temes que, segons llei, resulten de la seva responsabilitat.
I tendrien tota la raó. Pel que conec no voldria dubtar, ni induir dubtes als lectors, sobre la curosa atenció dels diversos governs municipals vers les seves responsabilitats legals.

El tema que voldria plantejar és un altre, de forma concreta es tracta d'energia; de l'energia destinada a tots aquells afers d'àmbit social que ultrapassen les responsabilitats legals i que corresponen a l'àmbit polític. I encara enfocat a la part no escolar del fet educatiu, és a dir, a l'esmentada vessant referida a la incidència de l'entorn. En la atenció i cura dels aspectes que, essent d'abast local, poden incidir sobre la motivació i el desenvolupament dels infants.
No copien els infants tot el que els arriba dels altres?. Idò intentem que els models a copiar siguin correctes.

Sens dubte el primer àmbit d'incidència és el familiar, model radicalment transcendent que s'adquireix abans de l'arribada a l'escola. Disposa l'infant de l'atenció i les carícies que necessita? Quantes hores es passa endollat davant el televisor/tablet? Dorm bé i les hores corresponents? En cas de dubtes on es poden adreçar el pares per trobar informació i assessorament?...
Es poden enfilar preguntes sense respostes que, a la llarga, resulten transcendents per al benestar i felicitat de les persones que, ara infants, demà hauran de conformar i dirigir les comunitats.
El campi qui pugui ja hi és, i ben arrelat. Es tractaria, idò, d'oferir i facilitar camins de millora. Tots hi guanyaríem. Treballar un ambient alegre, sa, inquiet i motivador no sols afectaria els infants més necessitats, sinó, també, tots aquells que tenen el «campi qui pugui» ben orientat i solucionat. Un dels referents important que tenen els infants són, precisament, els altres infants. Tota energia destinada a l'ambient, a la força educadora de la família, és un guany generalitzat.
Un altre entorn a treballar seria el que es situa més enllà de la família. Quins objectius, mètodes i, sobre tot, amb quina il·lusió i estima es dirigeixen les activitats infantils i juvenils no escolars? Quins suports necessiten?.
També voldria fer referència a la comunitat com a tal. Quins missatges regala, de forma constant, la comunitat als infants?. Es vol assenyalar aquí: neteja, ordre, respecte a les normes i a les altres persones, reconeixements...
Com es podrien treballar tots aquests aspectes a nivell local?. Quin cost i quins beneficis se'n derivarien de tot plegat? Potser un estudi, una investigació realitzada per persones preparades podria donar pistes sobre necessitats i possibilitats.
La present reflexió, d'àmbit general, en certa manera es presenta com a proposta de recordança, redescobriment i retorn a aquell enyorat esperit de suport al fet educatiu que, a nivell local, i mitjançant els diversos serveis municipals d'orientació educativa, es desenvoluparen al llarg dels anys 80 del segle passat en el Llevant de Mallorca.
Aleshores es plantejaren com a necessitat de suport a l'escola. Segurament la tasca, avui, s'hauria d'orientar vers la comunitat, els pares i les connexions d'aquests amb l'escola. No ho sé. S'hauria de demanar.
En tot cas, destinar a l'educació persones tècniques i recursos, il·lusió i viratge polític, no resultaria un mal negoci de futur.