10 de set. 2018

Converses d'estiu/3: jocs


Els jocs infantils de les festes també va ser tema de conversa a la taula...
Les converses d'estiu resulten converses desenfadades on de forma més seriosa o entre collonades -a vegades resulta dificultós esbrinar la diferència-, tothom hi diu la seva.
Es parlava de la participació d'algunes mares, sobre l'afany d'obtenir premi, sobre l'organització de carreres per a infants de uè...
I d'aquí sorgiren preguntes sense resposta: ¿Quin sentit té que les mares hagin d'estirar els infants, que encara no arriben a dominar el seu cos, per arribar a la canya? o ¿Què s'organitzin carreres per a totes les edats? o ¿Què un pare hagi d'aguantar la bicicleta per tal que el seu fill pugui agafar, amb els dits, una cinta? ¿Com és que abans es feien jocs infantils sense pares i ara son omnipresents i, si el fill o filla no assoleix premi, el pare o la mare, s'enfaden?

Modes i costums deia un. Evolució social assenyalava un altre. Estufera... Potser són mots que, si mes no de forma parcial, podrien encobeir aquesta nova realitat.

Però alerta, no fos cosa féssem osques i en comptes de facilitar el desenvolupament personal de cada un dels infants, sense voler, es sembrin frustracions difícils de curar. O que aquesta exagerada sobreprotecció no fomenti dependències malaltisses, assenyalà un altre.

La conversa evolucionà vers la psicologia evolutiva i vers les diverses etapes del joc infantil. I com, a vegades, els pares i mares amb formació teòrica son els primers en prioritzar la intuïció, el desig de destacar, sobre el coneixement.
També que als nostres fills i filles, néts i nétes els podem fer fer el que ens vengui de gust, perquè sí o perquè jo ho dic, però tanmateix no canviarem l'evolució normal dels infants ni dels seus jocs, primer evolutius, després simbòlics, intuïtius... tanmateix els jocs de competició no arriben fins a l'edat de socialització, situada de forma general a l'entorn dels 7 anys.

Inevitablement la conversa evolucionà cap a la tasca d'aquell, ja llunyà i enyorat, Servei Municipal d'Orientació Educativa. Sobre la necessitat generalitzada, segons opinió dels participants a la taula, tant de posar ordre a aquesta mena de desgavell competitiu en les nombroses activitats que es paguen amb els imposts de tots, com de facilitar, malgrat un aire compartit de desesperança, informacions i orientació als nous pares i mares.

(Imatge de "Fotografies antigues de Sant Llorenç des Cardassar". En el text, en Rafel en destaca l'absència de persones majors)